Ansættelsesret og arbejdsret

Advokat24 er specialiseret i at yde rådgivning indenfor ansættelsesret og arbejdsret.

Har De som virksomhed eller privatperson behov for rådgivning og bistand indenfor ansættelses- og arbejdsrettens område, kan De rette henvendelse til Advokat24 for en uforpligtende vurdering af Deres situation.

Af typiske sagsområder kan nævnes:

  • Kundeklausuler
  • Pension og orlov
  • Konkurrenceklausuler
  • Ferie
  • Tvister
  • Individuel ansættelsesret
  • Kollektiv ansættelsesret
  • Udenlandsk arbejdskraft
  • Afskedigelse og bortvisning