Byggeri og entreprise

Advokat24 er fast rådgiver for en række bygherrer og entreprenører og har bred erfaring med byggeri og entreprise.

Har De behov for rådgivning indenfor byggeri og entreprise, kan De med fordel rette henvendelse til Advokat24 med henblik på en vurdering af Deres sag.

Vores advokater har særligt erfaring med følgende områder:

• Mediation
• Fejl og mangler
• Bygherres retsstilling
• Entreprenørens retsstilling
• Afhjælpningsret vs. misligholdelse
• Tvister
• Renovering