Covid-19 – hjælp og rådgivning til din virksomhed

Virksomheder mister indtægter I stadig stigende tempo, mens

de samtidig hænger på regningerne. Det kan meget hurtigt betyde, at de

ikke har penge til at betale almindelige driftsudgifter.

Regeringen har præsenteret flere garantiordninger som er målrettet hhv. små og mellemstore virksomheder samt større virksomheder.

Har du en virksomhed og er en af dem der har brug for hjælp til at gennemskue om du kan få økonomisk hjælp så kontakt Advokat24.

Vi kan hjælpe dig med at skabe et overblik for netop din situation.

Regeringen har som det første præsenteret lønkompensation til virksomheder. Der er indgået en aftale, som betyder, at private virksomheder, der står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte, kan få lønkompensation.

Virksomheden får dækket op til 75 procent (dog maksimalt 30.000 kroner) af de fyringstruede medarbejderes løn, hvis de vælger at hjemsende medarbejderne i stedet for at afskedige dem.

Den midlertidige lønkompensation gælder fra 9. marts til 9. juni. ( 9 juli)

Kompensation for driftsudgifter

Regeringen har som det andet præsenteret at udsatte virksomheder kan få kompensation for nogle af deres faste udgifter, fx udgifter til husleje og uopsigelige kontrakter.

Der indføres derfor en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter baseret på følgende nedenstående principper,

  • Principper for midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste udgifter mv.
  • Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
  • Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme  (mere end 40 pct.)
  • Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
  • Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
  • Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage
  • Virksomheder, som er ramt af forbudet og må lukke kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgift

Der skal ansøges om den økonomiske hjælpepakke og der vil være kriterier der skal opfyldes. Har du brug for hjælp til dette så kontakt Advokat24.

Foruden ovenstående er der en række andre mulige hjælpepakker:

Udskudt moms og SKAT.

Virksomhederne får midlertidigt lov til at udskyde betalingen af moms, arbejdsmarkedsbidrag og indkomstskat. Dette dog først fra April 2020.

Refusion fra dag ét 


Arbejdsgiverne kan få refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af covid-19 eller i karantæne. Der lægges således op til, at sygedagpengesystemets såkaldte arbejdsgiverperiode suspenderes. 

Mere fleksibel ordning for arbejdsdeling


Arbejdsfordelingsordningen gøres mere fleksibel. Ordningen betyder, at virksomheder kan sætte medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode, og medarbejderne så kan få supplerende dagpenge.

For at undgå afskedigelser ændres ordningen, så arbejdsfordeling kan igangsættes, så snart den er anmeldt til jobcentret. Dermed suspenderes det nuværende krav om, at en arbejdsfordeling skal anmeldes til jobcentret, senest en uge før den kan træde i kraft.

Udskydelse af moms og B-skat


Momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder udskydes, hvilket forventes at forbedre likviditeten for små virksomheder med cirka 15 milliarder kroner og cirka 20 milliarder kroner for mellemstore virksomheder. 

Det betyder, at små virksomheder først skal betale moms 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder skal betale 1. september i år.

Derudover udskyder regeringen for yderligere at øge likviditeten fristen for betaling af B-skat, sådan at betalingsfristen, som ellers lå 20. april 2020, flyttes til 20. juni, mens fristen 20. maj udskydes til 20. december. 

Vi kan hjælpe dig med at gennemskue hvilke muligheder som netop din virksomhed har. Ring til Advokat24 og lad os gennemgå dine muligheder.