Generationsskifte

Advokat24 er ofte tovholder ved generationsskifte i både personligt ejede virksomheder samt selskaber.

Har De behov for rådgivning i forbindelse med et generationsskifte, kan De med fordel rette henvendelse til Advokat24 med henblik på at sikre et godt generationsskifte til fordel for alle involverede parter.

Vore advokater har særlig erfaring med følgende områder:

  • Planlægningen af et generationsskifte
  • Sælgers modning af virksomheden
  • Købers undersøgelser (Due Dilligence)
  • Generationsskifte i personligt ejede virksomheder
  • Generationsskifte i selskaber
  • Finansieringen af et generationsskifte