Insolvensret og rekonstruktion

Advokat24 bistår både kreditorer og virksomheder med økonomiske udfordringer. Vi rådgiver om alle former for insolvensbehandling, herunder som tilsyn med betalingsstandsninger samt som kurator i konkursboer. Vores målsætning er at reagere hurtigt, lave holdbare løsninger og komme i konstruktiv dialog med sagens parter.

Advokat24 har en mangeårig professionel erfaring med økonomisk krisestyring, insolvens og rekonstruktion, og derigennem betydelig erfaring med effektive og resultatorienterede løsninger.

Advokat24 yder rådgivning til virksomhedsejere og ledelse i forbindelse med rekonstruktion af kriseramte virksomheder, og har en stærk track record ved forhandlinger med kreditorer og banker i forbindelse med rekonstruktioner, akkorder og frivillige gældsordninger.

Vi bistår også i forbindelse med gældsordninger, gældssaneringer og tvangsopløsning af selskaber.

Herudover ydes bistand til kreditorer med at sikre deres tilgodehavender, ligesom vi kan yde bistand til banker, kreditforeninger, erhvervsvirksomheder og andre i forbindelse med etablering og vurdering af sikkerhedsafdækning af låneforhold.

For kreditorer

Advokat24 bistår kreditorer med effektiv og forretningsorienteret inddrivelse og sikring af tilgodehavender.

Vi bistår ligeledes kreditorer, der har penge til gode i virksomheder med en aktivmasse, med forhandlinger med skyldnerne om mindelige ordninger såvel som tvangsskridt med fogedforretninger, konkursbegæringer, kuratorvirke.

Advokat24 har gode resultater i forbindelse med omstødelsessager, som vi naturligvis gerne bistår med.

For virksomheder i krise

Holdbare merkantile løsninger, hurtig reaktion og dialog er alfa og omega for virksomheder i krise, både for interessenter og kreditorer.

Virksomheder, der har økonomiske problemer, og som trues af private eller offentlige kreditorer, kan ofte reddes til gavn for ejere, kreditorer og medarbejdere. Vi bistår gerne med at lave en fremadrettet merkantil løsningsmodel med virksomhedens ledelse og ejere med skyldig hensyntagen til virksomhedens kreditorer, medarbejdere og samarbejdspartnere. Gennemførsel af en rekonstruktion redder livet for mange virksomheder, men i nogle tilfælde kan gennemførsel af en konkurs være nødvendig som del af en større løsning.

Rekonstruktion dækker over de tidligere kendte begreber betalingsstandsning og akkord, og er en proces hvor en fremtidig løsning forhandles mellem virksomhedens ejere og kreditorer. Rekonstruktion kan ske privat og diskret eller offentligt via skifteretten.  Advokat24 har erfaringen, uanset hvilken type rekonstruktion, der ønskes.