Kurator i konkurser

Erfaren advokat indenfor konkurs

Advokat24 har omfattende erfaring med behandling af konkursboer. Vi står således altid klar til at rådgive og vejlede virksomheder i tilfælde af konkurs, således at den bedst mulige løsning findes. Vores advokats bistand omfatter rådgivning samt forvaltning til sikring af tilgodehavender, samt virksomhedens afvikling.

Såfremt du ønsker fortroligt at drøfte din sag eller har spørgsmål til konkurs, er du velkommen til at ringe på 27 28 01 51 eller skrive på jj@advokat24.dk.

Hvad er konkurs?

Konkurs er når en virksomhed eller en privatperson ikke længere er i stand til at betale sine gældforpligtelser, efterhånden som disse falder til betaling. Formålet med konkurs er således at afvikle virksomhedens eller privatpersonens aktiver og aktiviteter på bedst mulige måde. Dette sker ved at omsætte aktiverne og aktiviteterne til penge, som efterfølgende deles ud mellem de forskellige kreditorer (dem som har penge til gode). Inden for konkurs findes det der hedder ”konkursorden”, hvorfor pengene ikke fordeles ligeligt mellem kreditorerne. Her vil der være nogle kreditorer, hvis krav har fortrinsret i forhold til andre kreditorers krav. Dette gælder for eksempel Lønmodtagernes Garantifond, som udbetaler løn til de lønmodtager, som ikke har fået løn.

Hvem går konkurs?

Virksomheder såvel som privatpersoner kan tages under konkurs. For at begære konkurs, er det en betingelse at den såkaldte ”skyldner” erklæres insolvent. En person eller en virksomhed er insolvent, når man ikke kan opfylde sine forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og den manglende betalingsevne ikke skyldes forbigående forhold

Hvad er konkursbegæring?

I tilfælde af at du eller din virksomhed er erklæret insolvent kan du selv indgive konkursbegæring. Dine kreditorer har ligeledes mulighed for at indgive konkursbegæring. En konkursbegæring behandles af skifteretten. Både en egenbegæring om konkurs og en kreditorbegæring skal indeholde en række formelle oplysninger, og skal indleveres i den retskreds hvor skyldneren driver virksomhed. Når konkursbegæringen indleveres, betales en retsafgift på kr. 750,00. 

Hvad er kurators opgave?

Kurators hovedopgave under en konkurssag er at afvikle konkursboets midler på bedst mulig vis inden for rimelig tid, og med henblik på at fordele konkursboets formue i den såkaldte konkursorden.

Det fremgår af konkurslovens §110, at kurator har fuldmagt til at gøre hvad kurator mener er bedst for boet. Under en konkurs er det kreditorerne der ”ejer” konkursboets formue, og kurator handler således på vegne af kreditorerne.