Kunstrådgivning

Rådgivning i alle juridiske spørgsmål inden for kunstverdenen

Advokat24 rådgiver klienter i alle juridiske spørgsmål inden for kunstverdenen. Kombinationen af juridisk ekspertise og effektiv viden om kunstmarkedet sikrer, at de bedste resultater opnås.

Vi deler vores klienters lidenskab for kunst og har ekspertise i alle juridiske spørgsmål på området. Vores advokat har ikke alene dyb indsigt i de juridiske forhold, men også stor kunstnerisk viden.

Advokat24 repræsenterer kunstnere, kunstsamlere, gallerier, forhandlere, auktionshuse, institutioner og museer.

Det internationale samarbejde foregår blandt andet gennem medlemskaber af PAIAM (Professional Advisers for International Arts Market).

Kontoret har et netværk af betroede professionelle kunstrådgivere og kunsteksperter til at betjene klienternes behov af ikke juridisk karakter. Hvad der adskiller Advokat24 fra andre advokatkontorer, er en indgående forståelse for de særlige problematikker, der gælder i kunstverdenen kombineret med kontorets muligheder for at trække på et omfattende netværk af kontakter, hvor det er nødvendigt.

Vi forstår de forskellige interesser i kunstbranchen og giver fuld diskretion omkring klienter, parter eller de kunstsamlinger og kunstværker, som en tvist eller en transaktion vedrører.

Medlemskaber

 • Det Danske Advokatsamfund, Danmark
 • Dansk Selskab for Ophavsret, Danmark
 • Dansk ICOM – The International Community of Museums, Headquarters Paris
 • PAIAM – Professional Advisers for International Arts Market, Headquarters London
 • IAL – Institute of Art and Law, London

Rådgivningsydelser

Der rådgives til private, til erhvervsdrivende og institutioner i alle juridiske og retlige spørgsmål i forbindelse med deres virke med kunst og antikviteter, herunder:

KUNSTNERE OG FORHANDLERE

 • Aftaler mellem kunstnere, gallerier og forhandlere

TRANSAKTIONER AF KUNSTVÆRKER

 • Privat salg.
 • Tyveri og brud på garanti.
 • Auktioner.
 • Kunstværker i oplag (editioner).
 • Kunstværker i kommission.
 • Ekspertudtalelser og ansvar.
 • International handel.
 • Stjålet kunst.
 • Salg og erhvervelse af kunstværker gennem private køb eller på auktion, herunder forhandling om kunstsalg og kunstkøb.
 • Regler om auktioner, inklusive tredjeparts krav og auktionshuses ansvar.
 • Grænseoverskridende handel med kunst. Import- og eksportregler, herunder eksportlicenser, toldregler, samt lov om sikring af kulturværdier i Danmark og en række EU-bestemmelser vedrørende udførsel til et land uden for EU.
 • Lovgivning om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra Danmark eller et EU-medlemslands område.
 • Erhvervelse af kulturværdier uden for EU og de internationale traktatforpligtelser.
 • Sporing og genopretning af tabt eller ulovligt handlet kunst eller kulturarv.
 • Alle aspekter af bedrageri, forfalskninger, tyveri og hvidvaskning af penge.
 • Proveniens, vurdering, tilskrivning, ægthed, samt ejendomsret til kunstværker og antikviteter.
 • Import, eksport og flytning kunstværker og kunstsamlinger rundt om i verden.

KUNSTNERES RETTIGHEDER

 • Ophavsret.
 • Ideelle rettigheder (Droit morale).
 • Følgeret (Droit de suite). Kunstneres eller ophavsmandens ret til følgeretsvederalg.
 • Varemærkeret.
 • Udnyttelse og beskyttelse af ophavsret og andre immaterialrettigheder, herunder design- og varemærkeret.

SAMLERE

 • Investering i kunst.
 • Lån og udlån af kunstværker til museer og udstillinger.
 • Donation af kunstværker.

SKAT OG EJENDOM

 • Samleres skatteplanlægning.
 • Kunstneres skatteplanlægning.
 • Arv og gaver, herunder spørgsmål om arve- og gaveafgifter og testmente vedrørende kunst og antikviteter.
 • Spørgsmål og uoverensstemmelser vedrørende kunst som følge af skilsmisse og arv.
 • Skatteforhold ved kunsttransaktioner og skatteplanlægning ved investering i kunst, samt overgangen fra privat kunstsamler til erhvervsmæssig handel med kunst og antikviteter og andre samleobjekter. Virksomheders muligheder til at investere i kunst, herunder fratrække eller afskrive udgifter til køb af kunst.
 • Immaterielle rettigheder og skat.
 • Kunstneres skatteforhold, herunder reglerne om kunstnermoms og de særlige regler for beskatning af erhvervsdrivende kunstnere og overordnet vejledning til kunstneres udarbejdelse af selvangivelsen.

MUSEER OG MULTIMEDIER

 • Museer.
 • Internettet og digital kunst
 • Kunstforsikringer: Museumsforsikring, galleriforsikring og forsikring til private kunstsamlere og erhvervsdrivende, samt forsikringer til auktionshuse.
 • Forhandling om forsikringsbetingelser og -dækning, forsikringsgodtgørelse, herunder anmeldelse og udarbejdelse af krav mod forsikringsselskaber.

RETSSAGER OG TVISTBILÆGGELSE

 • Retssager, både civile og strafferetlige retssager.
 • Retsmægling, forligsforhandlinger og konfliktløsning, både udenretlig og indenretlig.