Lejeret

Har De som virksomhed eller privatperson behov for rådgivning og bistand indenfor lejerettens område, er De meget velkommen til at rette henvendelse for en uforpligtende vurdering af Deres situation.

Af typiske sagsområder kan nævnes:

  • Vurdering af kontrakter
  • Tvister
  • Udarbejdelse af lejekontrakt
  • Varslinger af lejeforhøjelse mv.
  • Vilkårsforhandling

Due dilligence ved køb og salg af fast ejendom