Retssager

Advokat24 er specialiseret i at føre retssager ved domstolene samt voldgiftsretterne for både private samt erhvervsdrivende.

Påtænker De at inddrage en tvist for domstolene, eller er De blevet stævnet, er der en række overvejelser som skal gøres i denne forbindelse. Vi påtager os gerne at vurdere Deres sag, således at De ved, hvor De står, forud for retssagen. Vi bidrager også gerne til at finde mulighederne for et forlig med henblik på at undgå retssagen.

Vores medarbejdere har særlig erfaring med følgende områder:

  • Ansættelsessager, herunder bortvisning
  • Pengekrav
  • Erstatningssager
  • Inkassosager
  • Forsikringssager
  • Immaterielle rettigheder
  • Fejl og mangler ved fast ejendom
  • Voldgiftssager