Eksperter i selskabsret

Advokat24 er kendt for sin brede vifte af selskabsretlig knowhow. Er De ejer af et selskab, eller repræsenterer De et selskab, og har De behov for rådgivning og bistand med gældende selskabsret, er De velkommen til at rette henvendelse til Advokat24.

Vores medarbejdere har særligt erfaring med følgende områder:

 • Stiftelse af selskaber i ind- og udland
 • Fusion og spaltning
 • Selskabets ledelse (bestyrelse og direktion)
 • Overtagelsestilbud
 • Medarbejderrepræsentation
 • Filialer af udenlandske selskaber
 • Revision og granskning
 • Ejeraftaler (aktionæroverenskomster)
 • Kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser
 • Vedtægtsændringer
 • Egne kapitalandele
 • Omstruktureringer
 • Kapitalisering
 • Omdannelse
 • Brug af egne midler (selvfinansiering)
 • Opløsning og likvidation