Virksomhedsoverdragelse

Advokat24 er ofte tovholder ved virksomhedsoverdragelser i både personligt ejede virksomheder samt selskaber.

Har De behov for rådgivning i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, kan De med fordel rette henvendelse til Advokat24 med henblik på at sikre en strømlinet proces med fokus på det endelige resultat.

Vores medarbejdere har særligt erfaring med følgende områder:

• Planlægningen af en virksomhedsoverdragelse
• Overdragelse af personligt ejede virksomheder
• Sælgers modning af virksomheden
• Overdragelse af selskaber i ind- og udland
• Købers undersøgelser (Due Dilligence)
• Fusion og spaltning
• Finansieringen af en virksomhedsoverdragelse
• Overtagelsestilbud